σαπερδίς

-ίδος, ἡ, Α
πιθ. ο σαπέρδης*.
[ΕΤΥΜΟΛ. < σαπέρδης + κατάλ. -ίς, -ίδος (πρβλ. κληματ-ίς)].

Dictionary of Greek. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.